Greetings and Basic Phrases

ENGLISH CZECH IPA (pronunciation)
Yes Ano /ano/
No Ne /ne/
Thank you Děkuji /‘ɟɛkuji/
Hello Dobrý den /‘dobɾiː dɛn/
Good bye Na shledanou /nɐ ‚sxlɛdanou/
Good morning Dobré ráno /‘dobɾɛː raːno/
Good afternoon Dobré odpoledne /‘dobɾɛː odpolɛdnɛ/
Good evening Dobrý večer /‘dobɾiː vɛʧɛr/
Good night Dobrou noc /‘dobɾou noʦ/
Sorry Promiňte /pɾomiɲte/
Please Prosím /‘pɾosiːm/
Do you speak English? Mluvíte anglicky? /mluviːtɛ angliʦki/
I don’t speak Czech Nemluvím česky /nɛmluviːm ‚ʧɛski/
What’s your name? Jak se jmenujete? /jak se jmenujete/
I need help Potřebuju pomoc /potr̝̊ɛbuju pomoʦ/
Happy birthday Všechno nejlepší k narozeninám /vʃexno nejlepʃiː k narozeninaːm
Merry Christmas Veselé Vánoce /vɛsɛlɛː vaːnoce/
Happy New Year Šťastný nový rok /ʃɟastniː noviː rok/
Happy Valentine’s Day Šťastného Valentýna /ʃɟastneːho valentiːna/
One beer, please Jedno pivo, prosím /jɛdno pivo pɾosiːm/

Interesting