Staronová synagoga

Staronová synagoga je nejstarší synagogou nejen Židovského města v Praze, ale i jednou z nejcennějších a nejdéle stojících židovských památek ve střední Evropě. Stále je aktivní synagogou používanou k náboženským obřadům a je hlavní modlitebnou pražské Židovské obce. Známá je i pod mezinárodním pojmenováním Altneuschul. Raně gotická stavba vznikla ve druhé polovině 13. století ve čtvrti Staré Město a postupně se stala centrem Josefova. Synagogu ze tří stran obklopují nižší stavby, v současnosti využívané jako galerie pro ženy a předsíň synagogy. Stavba má bohatou kamenickou výzdobu a historickou vnitřní výbavou jako jsou kované gotické mříže, nebo zdobené lustry. Na rozdíl od ostatních synagog v okolí ji nespravuje Židovské muzeum, ale přímo Židovská obec. Oproti ostatním sakrálním památkám Josefova se v ní také stále konají tradiční náboženské obřady jako přijímání třináctiletých mladíků mezi muže (Bar micve), nebo tradiční židovské svatby.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Maiselova 18, Praha 1
GPS: 50.09007420, 14.41859580
Staronová  synagoga map

Dopravní spojení

Staroměstská zastávka busu, zastávka tramvaje, zastávka metra (trasa A)
Právnická fakulta zastávka busu, zastávka tramvaje

Otevírací doba a vstupné

Aktuální informace o výši vstupného a otevírací době do Staronové synagogy jsou dostupné na oficiálních stránkách www.jewishmuseum.cz. Vstupenka je určena pouze do synagogy a neopravňuje ke vstupu do dalších památek Židovského města.

Staronová synagoga - zajímavosti

Jednou ze zvláštností Staronové synagogy jsou hebrejské nápisy na severní a jižní stěně hlavního sálu sloužící jako připomínka masakru obyvatel ghetta z roku 1389, kdy bylo o Velikonocích vyvražděno tři tisíce Židů. Zachránit se snažili mimo jiné i útěkem do synagogy, jejíž stěny pak byly potřísněné krví obětí. Ty na ní zůstaly patrné až do roku 1618, kdy byla stavba rekonstruována. Další zajímavostí je schránka ve východní části synagogy, která slouží jako úložiště Tóry. Původně byla Staronová synagoga pojmenována jako Nová, aby se odlišila od starší synagogy v Dušní ulici. Jenže následně byly postaveny další dvě nové synagogy, a proto byl název změněn na Staronová.

K Staronové synagoze se váže i pověst o Golemovi.  To je uměle vytvořená hliněná bytost, kterou na ochranu Prahy vytvořil rabín Löw a která se aktivizuje tzv. šémem, kuličkou vkládající se doprostřed hlavy. Jeho pozůstatky měly být uloženy na půdě synagogy, kde jejich stopa nenávratně mizí.

Okolní památky