Socha Jana Husa

Secesní bronzový pomník Jana Husa stojí uprostřed Staroměstského náměstí, které je považováno za nejkrásnější a nejstarší náměstí v Praze. Jeho autorem je sochař Ladislav Šaloun, který ho koncipoval jako protipól kdysi naproti stojícímu Mariánskému sloupu (strženému po roce 1918). Dominantou pomníku je stojící postava náboženského reformátora Jana Husa, kterého obklopuje skupinka jeho přívrženců (husitů) a nepřátel v podobě pobělohorských emigrantů. Sousoší je umístěno na masivním žulovém podstavci a bylo dokončeno až po dvanácti letech z financí veřejné sbírky. Proti vzniku Husova monumentu se vymezily česko-rakouské úřady a katolická církev. Nakonec tak byl odhalen jen neoficiálně při příležitosti 500. výročí Husova upálení.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Staroměstské náměstí, Praha 1
GPS: 50.08794360, 14.42146920
Socha Jana Husa map

Dopravní spojení

Staroměstská zastávka busu, zastávka tramvaje, zastávka metra (trasa A)
Náměstí Republiky zastávka busu, zastávka tramvaje, zastávka metra (trasa C)
Můstek zastávka metra (trasa A, C)

Otevírací doba a vstupné

Socha je volně přístupná, vstup se neplatí.

Socha Jana Husa - zajímavosti

Římskokatolický kněz a teolog Jan Hus byl jedním z prvních reformátorů církve, jehož učení se stalo později základem české protestanské reformace – husitského hnutí. Ve svých náboženských pracích upozorňoval na mravní úpadek tehdejší středověké církve, kritizoval odpustky, nebo křížové výpravy.  Svým kázáním byl v rozporu s katolickou církví i proto, že napadal právo papeže stát v jejím čele. Jan Hus tvrdil, že pokud jsou nařízení papeže v rozporu s Biblí, nemusí být platná. O svých myšlenkách kázal v Betlémské kapli, později se stal děkanem Filozofické fakulty a mezi lety 1409 – 1410 i rektorem pražské univerzity. O rok později ho církev ale označila za kacíře a vydala světské moci. Na koncilu v Kostnici u Bodamského jezera v roce 1415 byl upálen na hranici, protože odmítl odvolat své učení a veřejně se za ně omluvit. 

Okolní památky