Maiselova synagoga

Maiselova synagoga je jednou z památek židovského města v Praze stojící ve stejnojmenné ulici, v blízkosti Staronové synagogy a bývalé radnice. Není aktivní synagogou, ale slouží jako stálá expozice mapující dějiny českých židů od 10. do 18. století.  Od roku 1955 ji spravuje Židovské muzeum. Je pojmenována po svém staviteli a mecenáši Mordechaji Maiselovi, který byl hlavním stavitelem celého židovského ghetta.  Postavena byla podle plánů architekta Grotta. Během nacistické okupace bylo do Maisel synagogy svezeno 6 tisíc historicky cenných předmětů ze synagog z celé republiky. A ty zde jsou k vidění dodnes. Mezi nejcennější exponáty patří například chrámová opona od zakladatele synagogy a pláštík na tóru z doby jejího otevření, originály spisů největších středověkých učenců židovské Prahy včetně rabiho Löwa, roucho falešného mesiáše Šlomo Molcha nebo originál nejstaršího náhrobku ze Starého židovského hřbitova z roku 1439. Součástí prohlídky je audiovizuální 2D projekce, zobrazující uličky starého Židovského Města, podle ikonického Langweilova modelu Prahy. Dále je možné na dotykových obrazovkách prolistovat staré hebrejské rukopisy a vyhledávat v databázi významných židovských osobností. Ve večerních hodinách  je Maiselova synagoga využívána pro komorní umělecká vystoupení – koncerty, recitály nebo divadlo.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Maiselova 10, Praha 1
GPS: 50.08878110, 14.41866190
Maiselova synagoga map

Dopravní spojení

Staroměstská zastávka busu, zastávka tramvaje, zastávka metra (trasa A)

Otevírací doba a vstupné

Maiselova synagoga je součástí dvou prohlídkových okruhů: Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město. Aktuální informace o výši vstupného a otevírací době jsou dostupné na oficiálních stránkách www.jewishmuseum.cz. Koupit si vstupenku pouze do Maiselovy synagogy není možné.

Maiselova synagoga - zajímavosti

Maiselova synagoga byla kdysi nejhonosnější budova pražského židovského ghetta a byla postavena na základě zvláštního privilegia od panovníka Rudolfa II. Během života svého prvního majitele sloužila výhradně jako rodinný svatostánek, veřejnosti se stala přístupnou až po jeho smrti. Poslední bohoslužba se tu konala v roce 1941. Původní renesanční dispozice z 16. století, které několikrát zničil požár, byly přestavěny do současného novogotického slohu. Budova byla zmenšena, vchod byl z východní části přenesen do části západní. Základem zůstal jen trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými galeriemi pro ženy.

Okolní památky